Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jezus a obowiązująca tradycja religijna

12 stycznia 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 2:18-22