Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jezus wzywa grzeszników

5 stycznia 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 2:13-17