Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Usprawiedliwienie przez zawierzenie Jezusowi

29 grudnia 2019

Andrzej Asijuk
Rzym 3:19-29