Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

On bowiem wybawi swój lud od jego grzechów

22 grudnia 2019

Andrzej Kempczyński
Mt 1:21b