Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jezus ma władzę odpuszczania grzechów

15 grudnia 2019

Andrzej Kempczyński
Mk 1:21-45