Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jezus rybakiem ludzi

10 listopada 2019

Andrzej Kempczyński
Mk 1:16-20