Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Stan przejściowy - pomiędzy śmiercią ciała a sądem ostatecznym

3 listopada 2019

Andrzej Kempczyński
Hbr 9:27