Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jego musi być coraz więcej, a mnie - coraz mniej

25 sierpnia 2019

Andrzej Kempczyński
Jan 3:22-30