Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Dobra część

4 sierpnia 2019

Andrzej Kempczyński
Łk 10:38-42