Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Prawo Mojżeszowe a chrześcijanie pochodzenia pogańskiego

16 czerwca 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 15:1-35