Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jak wiele nam wybaczono?

19 maja 2019

Szymon Karwowski
Łk 7:36-50