Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy Bóg kochał Piotra bardziej niż Jakuba?

5 maja 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 12