Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Najważniejsza lekcja na temat czynienia uczniami

7 kwietnia 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 10:1-11:18