Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Tabita wspaniałym przykładem uczennicy Pana Jezusa Chrystusa

31 marca 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 9:36-43