Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Pozyskiwanie i umacnianie uczniów w życiu zboru

24 marca 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 9:31-43