Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Kim był Saul z Tarsu?

10 marca 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 9:1-22