Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy twoja wiara w Chrystusa jest zgodna z dobrą nowiną o Nim?

3 marca 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 8:26-40