Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy jesteś osoba pełną wiary i Ducha Świętego?

17 lutego 2019

Andrzej Kempczyński
Dz 6:1-7:60