Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czyżby prawica Najwyższego mogła być zmienna?

27 stycznia 2019

Andrzej Kempczyński
Ps 77