Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

... ale wszystko mieli wspólne???

30 grudnia 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 4:32-5:11