Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Dlaczego i po co Bóg dał swego Syna?

23 grudnia 2018

Andrzej Kempczyński
Jan 3:16