Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Lekcja modlitwy

16 grudnia 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 4:23-31