Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko w Jezusie!!!

9 grudnia 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 4:5-22