Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Słowo, które zmienia życie

11 listopada 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 2:14-47