Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Dzień Pięćdziesiątnicy

21 października 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 2:1-41