Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jakie jest miejsce zboru w chrześcijańskim życiu?

14 października 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 1:12-26