Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Dlaczego potrzebna jest nam księga Dziejów Apostolskich?

7 października 2018

Andrzej Kempczyński
Dz 1:1-11