Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Nie cudzołóż! - część 3. Rozwód i powtórne małżeństwo

16 września 2018

Andrzej Kempczyński
5 Mojż 5:18; Mk 10:1-12