Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom

1 lipca 2018

Andrzej Kempczyński
Mt 6:24