Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Nie poświadczaj nieprawdy przeciw swojemu bliźniemu

17 czerwca 2018

Andrzej Kempczyński
5 Mojżeszowa 5:20