Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy pełnisz wolę Ojca, który jest w niebie?

13 maja 2018

Andrzej Kempczyński
Mt 7:21-23