Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Strzeżcie się fałszywych proroków

29 kwietnia 2018

Andrzej Kempczyński
Mt 7:15-20