Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy jest nadzieja dla grzesznego człowieka?

11 marca 2018

Andrzej Kempczyński
1 Mojżeszowa 3:1-12:3