Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Skutki grzechu człowieka - część 1

11 lutego 2018

Andrzej Kempczyński
1 Mojżeszowa 3:1-13