Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Suwerenność Boga i odpowiedzialność człowieka przed Bogiem

14 stycznia 2018

Andrzej Kempczyński
1 Mojżeszowa 2:15-17