Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Co to znaczy naśladować Jezusa Chrystusa?

31 grudnia 2017

Andrzej Kempczyński
Mt 16:24