Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Co to znaczy wyrzec się siebie?

10 grudnia 2017

Andrzej Kempczyński