Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Bycie chrześcijaninem zaczyna się od nawrócenia!

10 września 2017

Andrzej Kempczyński