Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Smutek i łzy zamionie w wielką radość

18 maja 2020

Andrzej Kempczyński

[przeczytaj proszę Księgę Estery rozdział 8]

Haman, pomysłodawca holokaustu Żydów w królestwie Achaszwerosza, został powieszony na szubienicy, którą sobie przygotował, aby na niej powiesić Mordochaja, który był Żydem. Królowa Estera otrzymała od króla w darze dom Hamana. Następnie Estera uczyniła Mordochaja zarządcą tego domu. Achaszwerosz w końcu dowiedział się kim jest Mordochaj dla Estery i wywyższył Mordochaja.

Ale chociaż Haman został zabity to nie rozwiązało to problemu wymordowania Żydów we wszystkich prowincjach królestwa. Rozporządzenie, które zostało wydane przez króla nie mogło być cofnięte. Dlatego Estera ponownie udaje się do króla, aby prosić go o życie jej narodu. Znowu Estera zaryzykowała swoim życiem i bez wezwania udała się do króla Achaszwerosza. Przypomnę tylko, że za coś takiego groziła kara śmierci i nieważne, że Estera była żoną króla. I widzimy, że Achaszwerosz ponownie okazał jej łaskę i wyciągnął w jej kierunku swoje berło. W ten sposób znowu ocalił jej życie. Achaszwerosz też wysłuchał jej prośby i pozwolił napisać listy do wszystkich prowincji, aby tego dnia, na kiedy zaplanowano zagładę Żychów, Żydzi mogli się bronić. Żydzi mogli zabić wszystkich swoich wrogów i zagarnąć dla siebie ich majątek. To rozporządzenie dotarło do wszystkich prowincji. W królestwie nastał dla Żydów czas wielkiej radości.

Ta historia przypomina nam, że Bóg wyznaczył dzień, kiedy będzie sądził wszystkie narody. Będzie to dzień, kiedy każdy człowiek zda sprawę przed Bogiem za samego siebie. Każdy człowiek odpowie, za wszystko co uczynił. Co prawda nie wiemy, kiedy ten dzień nastąpi, ale wiemy, że Bóg ten dzień wyznaczył. Jest to nieodwołalne. To zostało postanowione. Bóg to ogłosił wszem i wobec. Więc kiedy myślisz o sądzie ostatecznym, o tym, że Bóg osądzi każdy twój uczynek, każdą twoją myśl, każde twoje ukryte pragnienie to jak się z tym czujesz? Czy wolałbyś ukryć się przed Bogiem, żeby tylko nie wyszły na jaw wszystkie twoje grzechy? Czy bardzo się boisz, ponieważ wiesz, że twoje grzechy są liczne jak gwiazdy na niebie i masz świadomość, że nie unikniesz Bożego gniewu i kary? Autor Listu do Hebrajczyków przypomina nam, że straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Czy kiedy myślisz o dniu sądu ostatecznego to czy drżysz?

Jeśli drżysz przed sądem Bożym to chcę cię o coś zapytać: Czy słyszałeś o łasce Bożej jaka została okazana nam przez Pana Jezusa Chrystusa? Bóg posłał swojego Syna, aby stał się przebłaganiem za nasze grzechy. Dlatego Jezus żył doskonałym życiem. Dlatego Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu. Dlatego Jezus powstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Dlatego Bóg wzywa każdego człowieka do opamiętania się z grzechu, Bóg wzywa do odwrócenia się od grzechu, Bóg wzywa do porzucenia grzechu i zaufania Jezusowi Chrystusowi, zawierzenia Jemu, pójścia za nim jako za Panem i Zbawicielem. Jeśli to zrobisz to wszystkie twoje grzechy zostaną przebaczone. Jeśli to zrobisz to otrzymasz życie wieczne.

A jeśli wszystkie twoje grzechy zostaną usunięte, wymazane to już dłużej nie musisz się bać sądu. Nie musisz się bać Bożego gniewu i kary. Jeśli zaufałeś Jezusowi jeśli chodzi o przebaczenie twoich grzechów to Bóg już dłużej nie jest twoim wrogiem, ale jest twoim przyjacielem. Jeśli nie ma grzechu to nie ma też kary. Jeśli nie ma grzechu to nie ma przed czym drżeć. Już dłużej nie musisz bać się Boga.

A jeśli otrzymasz życie wieczne, to dzień sądu ostatecznego będzie dniem wejścia do pełni zbawienia, będzie dniem wejścia do Bożej chwały, do mieszkania w niebie, które przygotował dla ciebie Chrystus. To będzie najwspanialszy dzień twojego życia. Bóg powiedział, że czego oko nie widziało, i czego ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło to Bóg przygotował tym, którzy go kochają. Więc to wszystko co Bóg przygotował tego dnia stanie się twoje. Cóż to będzie za wspaniały dzień.

Więc dzięki Bożej łasce, jaką Bóg okazał w Jezusie Chrystusie dzień sądu ostatecznego może być najwspanialszym dniem twojego życia. A dzisiejszy dzień łez i smutku z powodu twojego grzechu może stać się dniem wielkiej radości z powodu przebaczenia grzechów i otrzymania życia wiecznego.

Czy chcesz doświadczyć tej wielkiej radości? Porzuć grzech i zaufaj Chrystusowi. Poddaj się Jemu. Zostań Jego uczniem. Wtedy otrzymasz przebaczenie grzechów oraz życie wieczne. Wtedy też wielka radość napełni twoje serce. Amen.


Zobacz inne artykuły