Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Wyzwoleni od grzechu

12 listopada 2023

Andrzej Kempczyński
Rzym 6:15-23