Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Tylko Pismo Święte

29 października 2023

Andrzej Kempczyński
Mk 7:1-13