Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Śniadanie z Jezusem

17 września 2023

Andrzej Kempczyński
Jan 21:1-14