Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Chrystocentryczne działanie Ducha Świętego

4 czerwca 2023

Andrzej Kempczyński
1 Kor 12:1-11