Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Dobrze człowiekowi nie dotykać kobiety(?) - część 2

12 marca 2023

Andrzej Kempczyński
1 Kor 7:8-24