Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Poważny problem wymaga zdecydowanego działania

27 listopada 2022

Andrzej Kempczyński
1 Kor 1:10-31