Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

"Ja jestem Pawła, a ja Apollosa"

20 listopada 2022

Andrzej Kempczyński
1 Kor 1:10-12