Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Wstęp do 1 Listu do Koryntian

13 listopada 2022

Andrzej Kempczyński
1 Kor 1:1-9