Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Apostoł Paweł w Koryncie

6 listopada 2022

Andrzej Kempczyński
Dz 18:1-18