Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Spotkanie Boaza i Rut

18 września 2022

Andrzej Kempczyński
Rut 2:1-17