Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Lekarstwo na pychę

21 sierpnia 2022

Andrzej Kempczyński
Mk 10:45